<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 1.80 $
Document category

Review
Literature

University, School

Waldorfské lyceum Praha

Grade, Teacher, Year

Lenka Bártíková

Author / Copyright
Text by Beatrix K. ©
Format: PDF
Size: 0.07 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[-3.0]|4/1

More documents

Mefistofeles v prvním díle Goethova Fausta

Zpočátku pes černý, který díky kouzel Fausta vezme si na sebe formu lidskou.

Vypadá jen jak šlechtic další: sako hedvábné, noblesně červené a zlaté oblečení, pírko za kloboukem, meč.

Zprvu vyděšený, avšak normálním životem znuděný Faust se s Mefistofelem do řeči dá. Návrhy jeho, Fausta nabádají. Ať přidá se na stranu magickou. Podlehne Faust Mefistofelovi. Zasahuje Mefistofeles neustále do čisté kouzel plné magie.

Smlouvu uzavírají. Klidu dosáhne-li Faust a uspokojení za kouzel ďábla, duše jeho peklu propadne. Tím přináší však jen utrpení, zlo a lidem škodí. Všechny myšlenky krásné, božské snižuje Mefistofeles na úroveň pozemskou, až pekelnou. Již duchovní není. Jen nuda víru v Boha doprovází. Čarodějnickou kuchyni navštíví ti dva. Faust však ohromen jí není.

Poznává Faust lásku k děvčeti. Však převádí on vzápětí lásku na míru necudnou. Milá jeho popravena však jest. Faust od vlivu Mefistofela osvobozuje se hned.

Mefistofeles chápe lidské podmínky mnohem blíže k realitě.

Bída člověka je mnohem všudypřítomnější, než Faust tuší a toho Mefistofeles využívá. Dává Faustovi falešné naděje na možnost dosažení vysokých ideálů. Díky tomu, jak je Mefistofeles dlouho na světě, je opravdový znalec života a lidské přirozenosti.

Dokáže skvěle předpovídat lidské chování a zneužívá lidské slabosti. Dalo by se říci, že je to dobrý psycholog. Není možné, že zná lidskou přirozenost dokonce lépe, než samotný stvořitel? Ví tedy, kdy má do Fausta „hučet“ více a kdy méně. Občas si dovolí nemilosrdně zesměšňovat lidské iluze, ale na druhou stranu dokáže lidské tápání podpořit.

K ovlivnění lidského konání je někdy potřeba destruktivní cynismus, a jindy pozitivní podpora a optimistické nadšení, obojí má člověka vyprovokovat k hledání dalších impulsů v životě. Mefistofelovy úmysly, jsou však doprovázeny především ostrou kritikou a negativním přístupem, což paradoxně urychluje Faustův duševní rozvoj.

Takto je to i v současném životě. Člověk je přeci v životě často vystavován těžkým podmínkám, což je podle mě jedna z příležitostí, jak může lidská duše vyspět.Mefistofeles je komplexní charakter (jak sám o sobě říká: „té síly díl jsem já, jež, chtíc vždy páchat zlo, vždy dobro vykoná“).

Je duchem zla, ale je chytrý, chápavý (i když nedokáže pochopit kosmický řád světa, který Bůh stvořil), zkušený, a proto pro člověka velmi nebezpečný zástupce pekla.

Není to rohatý ďábel z lidových pohádek. Dokáže se vzhledově přizpůsobit, takže skoro nikdo jiný, kromě Fausta nepozná, že ten šlechtic, co jde vedle Fausta je škodolibým zástupcem zla a pekla. Je sice především symbolem zla, negativní síly a špatného vlivu, ale o to víc dokáže uspokojit lidské potřeby a žádosti splněním téměř jakéhokoli přání.

To jen tak „nějaký“ bůh nedokáže.

The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents