<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 1.43 $
Document category

Report
Transport business

University, School

Prometni Fakultet, Rijeka

Author / Copyright
Text by Gregor H. ©
Format: PDF
Size: 0.27 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[-3.0]|0/1

More documents

ORGANIZIRANI PRIJEVOZ DJECE

ZAKONSKA REGULATIVA RHSADRŽAJ

Str.

 1. UVOD 3

 2. SADRŽAJ PRAVILNIKA . 4

 3. STAVKE PRAVILNIKA 4

 4. OPĆI UVJETI . 4

 5. KOČNICE 5

 6. INSTALACIJA ZA NAPAJANJE MOTORA GORIVOM . 5

 7. SIGURNOSNA SKLOPKA 5

 8. VATROGASNI APARAT,KUTIJA PRVE POMOĆI 6

 9. IZLAZ ZA SLUČAJ OPASNOSTI 6

 10. OTVORI ZA SPAŠAVANJE 6

 11. VIDLJIVOST PRILAZA VRATIMA 7

 12. OTVARANJE VRATA SA SERVO UPRAVLJANJEM 7

 13. POKAZNO SVJETLO 7

 14. UPRAVLJANJE VRATIMA 8

 15. NEMOGUĆNOST OZLJEDE . 8

 16. OZNAKE 8

 17. HODNIK I STUBE 8

 18. SJEDALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM . 8

 19. UNUTARNJA UMJETNA RASVJETA 9

 20. PREČKE I RUKOHVATI 9

 21. ZAŠTITA STUBIŠTA . 10

 22. IZDAVANJE POTVRDE . 11

 23. ZAKLJUČAK . 12

LITERATURA . 131.UvodPrema današnjim prometnim standardima i zakonima ciljevi i smjernice vode ka planiranju sve većoj sigurnosti u prometu s obzirom da iz godine u godinu broj vozila na cestama je u porastu.Takvim planiranjem i takvim postavljanjem ciljeva izrađuju se dugoročni planovi koje svaka zemlja postavlja kao prioritet pred svoja zakonodavna i izvršna tijela kako bi se postigao jedini cilj, a to je smanjenje prometnih nesreća i samim tim smanjenje broja poginulih u prometu na cestama.Takav jedan plan u Republici Hrvatskoj koji se u međunarodnoj suradnji počeo provoditi i pokazivati rezultate.

Nazvan je Desetljeće sigurnosti cestovnog prometa.Tom inicijativom koju je izglasala Generalna skupština Ujedinjenih naroda pokušava se u periodu 2010. do 2020. godine prepoloviti broj poginulih na cestama. Jedan od najugroženijih sudionika u prometu su djeca tako da se pridaje velika važnost njihovoj sigurnosti.Može se reći da se svakim malim detaljem pridonosi povećanju sigurnosti djece u prometu, a jedan od naćina je i u donošenju i raspisivanju uvjeta koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca.To je određeno pravilnikom koji temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama donosi ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, ministrom znanosti, obrazovanja i športa.U daljnjem tekstu bit ce prikazani posebni uvijeti kojima moraju udovoljavati autobusi kako bi dobili potvrdu o ispunjavanju tih istih uvjeta.Stručna organizacija Centar za vozila Hrvatske izdaje potvrde a samo ispitivanje autobusa se vrši u stanicama za tehnički pregled koje imaju osposobljene nadzornike tehničke ispravnosti vozila za ispitivanja vozila.Ministarstvo unutarnjih poslova ovlašćuje i nadzire rad stručne organizacije i samim time rad stanica za tehnički pregled.Ispitivanje se vrši pregledom autobus u 29 točaka koje su propisane pravilnikom.2. SADRŽAJ PRAVILNIKA

Pravilnik propisuje posebne uvjete koje moraju ispunjavati autobusi kojima se obavlja organizirani prijevoz djece što podrazumjeva prijevoz skupine djece,pri čemu se u autobusu voze isključivo djeca ili djeca u pratnji roditelja, nastavnika, trenera i sl.

Djeca se smatraju sve osobe do navršene 18. godine starosti.3. STAVKE PRAVILNIKA KOJE ODREĐUJU POSEBNE UVJETE

4. OPĆI UVJETI

Autobusima kojima se obavlja organizirani prijevoz djece mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete a to su da svaki autobus mora imati sa vanjske prednje i stražnje lijeve strane znak koji obilježava da je vozilo za prijevoz djece.

Unutrašnjost autobusa mora biti čista i neoštečena što se odnosi na stanje sjedala, podova, bočnih stranica i rasvjetnih tjela unutar autobusa.Da bi se u izvanrednim slučajevima i po potrebi mogla održavati čistoća unutrašnjosti potrebno je pod obaveznom opremom imati metlu, lopaticu, posudu, spužvu i sličan pribor za čišćenje.Vozilo mora biti opremljeno ispravnim uređajem za provjetravanje te zagrijavanje.Sve vanjske površine autobusa moraju biti neoštečene, a ako su sanirane onda to mora biti izvedeno uredno.

Svi znakovi obavijesti i natpisi unutar autobusa (ulaz, izlaz, izlaz za nuždu i sl.) moraju biti napisani najmanje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.Sva sjedala moraju biti tapecirana , moraju imati naslon za glavu, moraju biti opremljena naslonima za ruke i obavezno sa ugrađenim sigurnosnim pojasevima na svakom pojedinom sjedalu.Stajača mjesta ako postoje ne smiju se koristiti.5. KOČNICE

Kočioni sustav autobusa mora biti opremljen s ABS uređajem a to se utvrdi pregledom kontrolne lampice na kontrolnoj ploči vozačevog mjesta.

6. INSTALACIJA ZA NAPAJANJE MOTORA GORIVOM

Instalacija za napajanje pogonskog motora gorivom mora biti tako izvedena, da u slučaju bilo kakvog curenja goriva iz instalacije i spojnih elemenata,gorivo ne curi niti kapa po cijevima ispušnog sustva,već slobodnim padom istječe n površinu kolnika i to zato da bi se spriječio nastanak požara-7. SIGURNOSNA SKLOPKA

U autobusu mora biti ugrađena sigurnosna sklopka koja ima namjenu za smanjenje opasnosti od požara nakon zaustavljenja vozila.Ona mora bit postavljena tako da je rukovanje dostupno vozaču koji sjedi u vozačkom sjedalu i mora biti jasno označena i opremljena zaštitnim poklopcem ili prikladnom zaštitom , radi onemogućavanja namjernog uključivanja.

Sklopka omogućava izvršenje dvije funkcije a to su brzo zaustavljanje motora i odvajanje iz električnog kruga barem jednog pola akumulatora.8. VATROGASNI APARAT,KUTIJA PRVE POMOĆI

U autobusu mora biti predviđen prostor za smještaj jednog ili više vatrogasnih aparata od kojih jedan mora bit smješten u blizini vozačeva sjedala.Svi lokacije vatrogasnih aparata moraju biti vidljivo označene da bis se što brže moglo samima koristit.Svi aparati moraju biti baždareni od ovlaštenih pravnih osoba zaduženih za punjenje i njihovu ispravnost koju ovjeravaju na godinu dana.Također unutar autobusa na vidljivom i označenom mjestu moraju biti postavljene dvije kutije prve pomoći koje su normirane hrvatskom normom HRN 1112.9. IZLAZ ZA SLUČAJ OPASNOSTI

Svaki autobus koji organizirano prevozi djecu mora imati izlaz za spašavanje na stražnjoj strani vozila osim autobusa I klase.Autobusi predviđeni za prijevoz do 50 osoba mora imati najmanje po jedan izlaz za spašavanje na bočnim stranama vozila,a autobus koji može prevoziti više od 50 osoba mora imati najmanje po dva izlaza za spašavanje na bočnim stranama autobusa.Unutar autobusa prolaz za spašavanje mora biti slobodan za brzi izlazak iz autobusa.10. OTVORI ZA SPAŠAVANJE

Autobus koji je predviđen za prijevoz do 50 osoba mora imati najmanje jedan krovni otvor, a autobus koji je predviđen za prijevoz više od 50 osoba mora imati najmanje dva krovna otvora.11. VIDLJIVOST PRILAZA VRATIMA

Vozaču mora biti omogućeno da sa svog vozačkog mjesta može provjeriti prisutnost putnika u izravnoj unutarnjoj ili vanjskoj blizini svih vrata za putnike i to tako da su ugrađene optičke ili druge naprave kao npr. ogledalo kako nebi došlo do ozljeđivanja putnika vratima.12. OTVARANJE VRATA SA SERVO UPRAVLJANJEM

Sva vrata sa servo upravljanjem moraju biti izvedena na način da se mogu otvoriti iz vozila kada vozilo stoji i kada nisu zaključana i koja premoščuju sva druga upravljanja,koja su lako uočljiva i jasno prepoznatljiva kad se približi vratima i kad se stoji ispred vrata i koja uzrokuju otvaranje vrata ili omogućuju lako ručno otvaranje vrata.13. POKAZNO SVJETLO

Sva vrata koja su spomenuta u prijašnjem djelu koja se upravljaju putem serva moraju imati uključeno pokazno svjetlo koje mora biti u cijelosti vidljivo vozaču kada sjedi u položaju za vožnju, u svim uvjetima okolnog osvjetljenja,radi signaliziranja da neka vrata nisu potpuno zatvorena.

Pokazno svjetlo mora se upaliti svaki put kada se kruti dio vrata nađe između potpuno otvorenog položaja i 30 mm od potpuno zatvorenog položaja.Svaka vrata mogu imati zasebno pokazno svjetlo ili jedno zajedničko.14. UPRAVLJANJE VRATIMA

Kad je predviđeno da vozač upravlja otvaranjem i zatvaranjem vrata za putnike putem servo upravljanja, vrata moraju biti takva, da vozač može u svakom trenutku promijeniti smjer kretanja vrata u fazi njihova zatvaranja ili otvaranja kako nebi došlo do ozljeđivanja putnika.15. NEMOGUĆNOST OZLJEDE

U slučaju kada vrata za putnike sa servo upravljanjem pri zatvaranju naiđu na prepreku mora doći do njihovog ponovnog otvaranja i to do krajnjeg otvorenog položaja.16. OZNAKE

Svi izlazi za slučaj opasnosti ,a to su bočni prozori, stražnji prozor, krovni otvor i ako postoje vrata za izlaz u slučaju opasnosti,moraju biti označeni natpisom “ Izlaz u slučaju opasnosti“ ili sličnim , i to na unutrašnjoj i vanjskoj strani vozila.Postupak upravljanja vratima za slučaj opasnosti i svim izlazima za slučaj opasnosti mora biti označen na unutrašnjoj i vanjskoj strani autobusa.Jasne upute koje se odnose na radni postupak moraju biti postavljene na izlazu za slučaj opasnosti ili u njegovoj blizini.17. HODNIK I STUBE

Hodnik i stube autobusa moraju biti pokriveni protukliznim materijalom.

Rubovi stuba moraju biti takvi da se opasnost od spoticanja svede na najmanju mjeru i da su svijetle kontrastne boje.18. SJEDALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

U autobusu moraju biti ugrađena najmanje dva sjedala za osobe s invaliditetom i označena kao takva te moraju biti smještena u djelu vozila koji je najpogodniji za ulaženje i najbliži sjedalu vozača.

19. UNUTARNJA UMJETNA RASVJETA

Unutarnja električna rasvjeta mora biti predviđena za osvjetljenje svih prostora za putnike i zglobne sekcije kod zglobnog autobusa, za osvetljenje svih stuba i prilaza svakom izlazu te na svim mjestima gdje ima bilo kakvih prepreka.

20. PREČKE I RUKOHVATI

Prečke i rukohvati moraju biti izrađeni na način da olakšavaju ulazak i izlazak iz vozila.

Moraju biti čvrsti, odgovarajućih dimenzija i položaja te kontrastno obojani i ne smiju biti klizavi.

Preview page 1 of 2 : [1] [2]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents