<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 1.79 $
Document category

Term paper
Technology

University, School

MEV, Èakovec

Grade, Teacher, Year

2, Neko Neko, 3

Author / Copyright
Text by Ulrich B. ©
Format: PDF
Size: 0.24 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[-3.0]|2/5

More documentsMEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVAL. BAKAČBAZA PODATAKA AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMAZAVRŠNI RAD

ČAKOVEC, 2015.MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVAL. BAKAČBAZA PODATAKA AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA

DATABASE OF REAL ESTATE AGENCIES

ZAVRŠNI RADMentor:

Mr.sc.Željko Knok,dipl.ing.ČAKOVEC, 2015.

Sažetak:SADRŽAJ
1. UVODU mojem završnom radu prikazat ću postupak kreiranja MySQL baze podataka za agenciju za promet nekretninama kao što i naslov rada govori.

Prvo ću napisati par riječi o bazi podataka da malo pojasnimo kako funkcionira. Zatim ćemo potrošiti par riječi na MySQL da se upoznate s njim i kako radi. Spomenut ćemo i njegove prednosti, nedostatke te performanse. Nakon toga proučit ćemo na koji način agencije za promet nekretninama rade i kakve sve podatke koriste u bazi podataka. Kada to proučimo uočit ćemo neke specifičnosti kod poslovanja i to će nam kasnije uvelike pomoći u razumijevanju baze podataka i kod izrade baze.

Sad kada smo to objasnili i proučili kako agencija za promet nekretninama funkcionira pokušat ću obrazložit konkretan primjer kreiranja baze za istu.

Detaljno ćemo proći kroz pravljenje modela za kreiranje tablica kao i njihovih međusobnih povezivanja. Spomenut ćemo koje tabele su glavne, koje pomoćne te vrste podataka koje ćemo unositi u svakoj od njih. Malo kasnije ćemo spomenuti unos ze brisanje podataka iz tablice.

Da bismo olakšali posao ljudima koji radu u agenciji za promet nekretninama malo ćemo se poslužiti sa PHP programskim jezikom.

PHP nam je potreban da olakšamo zaposlenicima agencije tako da pred njih na monitor stavimo jedno lijepo sučelje na kojem će se ponu lakše snalazit, a magija baze podataka će se izvoditi u pozadini.

Naravno na kraju rada bit će napisan zaključak da vidite u kojim segmentima je bilo problema, a isto tako u kojima ih nije bilo.

Biti će i kao nekva ocjena realizacije projekta u praksi te što je sve potrebno da bi bilo moguće ostvarit takav projekt.2. RAZRADA TEME2.1. Baze podatakaZa bazu podataka možemo reći da je konstrukcija namijenjena za pohranjivanje, analizu i pretraživanje nekih podataka.

Svi smo se susreli sa bazom podataka, možde ste ju i vi kreirali a niste bili ni svjesni toga. Npr. kada recimo ispisujemo neke datoteke u Wordu i smještamo ih po određenim direktorijima na neki način organiziramo bazu podataka. Ali kada naša baza postane toliko komplicirana da nismo više u stanju da jednostavno kontroliramo tok i razvoj podataka trebamo prijeći na viši stupanj organizacije podataka.

Jedan od tih sustava je i MySQL koji ću ja koristiti za ovaj završni rad ali o MySQL-u ćemo nešto kasnije.

Baza podataka se sastoji od jedne ili više tablica koje međusobno mogu biti povezane. Svaka tablica čuva neke podatke. Svaki red u tablici predstavlja jedan entitet u tablici, svaka kolona jedan od atributa unutar tog entiteta.

Dakle entitet može biti grupa podataka koja opisuje npr. neku osobu, a atribut unutar tog entiteta može sadržavati ime, prezime itd. Svaki entitet tablice se može jedinstveno identificirati putem jedne ili kombinacijom vrijednosti nekog polja tog entiteta. To polje ili kombinaciju polja tada nazivamo primarni ključ. Tako neku osobu možete jedinstveno identificirati kao recimo u našem primjeru sa brojem indeksa (Slika 1).Slika 1. Baza podataka2.1.1. Relacijski model baze podatakaOsnova relacijskog pristupa jest prikaz podataka pomoću relacija (Slika 2).

Taj model će biti korišten i u ovom završnom radu. U svakodnevnoj primjeni umjesto relacija upotrebljavamo riječ tablica zato što se relacija najčešće u aplikacijama prikazuje kao pravokutno područje koje se sastoji od stupaca(entiteta) i redaka(n-torki) pa podsjeća na tablicu. Entitet je objekt realnog svijeta o kojemu se informacije skupljaju i obrađuju.

Svaki entitet je u bazi podataka predočen jednom relacijom odnosno tablicom. Atribut je svojstvo određenog objekta o kojemu skupljamo podatke u bazi podataka. Primarni ključ je atribut čija vrijednost jednoznačno određuje pojavljivanje svake n-torke. U jednoj relaciji ne mogu postojati dvije n-torke sa istim vrijednostima primarnog ključa. Kasnije ćemo detaljnije objasniti postupak kreiranja relacijskog modela baze podataka kod kreiranja istog na našu temu.Slika 2. Relacija (tablica)2.1.2. Objektni model baze podatakaObjektni model uvodi pojam klasa.

Klase je najlakše objasniti ako ih usporedimo sa stvarima iz prirode koje nas okružuju. Sve te stvari imaju razne atribute i ponašaju se na razne načine. To ponašanje možemo predočiti kao niz operacija. Također, stvari možemo smjestiti u kategorije. Upravo te kategorije u svijetu objektnog modeliranja i programiranja predstavljaju klase. Klasa je kategorija ili grupa stvari koje imaju iste atribute i isto se ponašaju.

Objekt je instanca klase.

Za razliku od relacijskih baza podataka, veze kod objektnih baza podataka se oblika ''je'' ili ''ima''. Prvi omogućuje izgradnju hijerarhije i dozvoljava nasljeđivanje. Drugi oblik dozvoljava strukture koje pokazuju agregaciju.

Kada pogledamo ovaj UML dijagram klasa (Slika 3) iz njega vidimo da auto sadrži kotače i vrata.

Slika 3. Agregacija klasa2.2. O MySQL-uPrvo bih želio spomenuti da je MySQL zvan i „My Sequel“ drugi najpopularniji open source sustav za upravljanje bazom podataka na svijetu.

Kada kažemo da je open source znači da je otvoren za proučavanje, testiranjew, nadogradnju i poboljšanje od strane bilo kojeg programera. Na raspolaganju je naravno kao komercijalni softvera ali i kao besplatan. Vlasnik i sponzor MySQL-a bila je Švedska tvrtka MySQL AB, ali sada je sve u vlasništvu Oracle korporacije. Što se tiče web aplikacija MySQL baza podataka je najpopularniji izbor za korištenje.

Vrlo je stabilna i ima dobro dokumentirane module i ekstenzije ta podršku brojnih programa, a jedan od njih je i PHP koji ćemo mi koristiti.

Za MySQL možemo reći da je sistem za upravljanje relacijskim bazama podataka. Relacijska baza podataka je baza koja podatke sprema u odvojene tablice, a ne sve u jednu.

Preview page 1 of 2 : [1] [2]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents